<video id="qaqqg"><track id="qaqqg"></track></video>
   <var id="qaqqg"><td id="qaqqg"></td></var><source id="qaqqg"><mark id="qaqqg"></mark></source>
   <video id="qaqqg"></video>

  1. 公司2022年度分紅實施公告

   欄目:通知公告 發布時間:2023-08-25
   公司2022年度分紅實施公告

                               本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    

   一、通過分紅方案的股東大會屆次和日期

   青島海王紙業股份有限公司本次分紅派息方案,已經在2023年6月30日召開的2022年度股東大會審議通過。

   二、分紅方案

   以公司總股本4000萬股為基數,用現金向股權登記日在冊的全體股東發放紅利,每10股派發現金紅利1.25元(含稅),共計派發現金500萬元。自然人股東現金紅利應交部分的個人所得稅由公司代扣代繳。

   三、分紅日期

   股權登記日:2023年8月29日

   除權除息日:2023年8月30日

   四、分紅對象

   截止股權登記日下午齊魯股權交易中心收市后登記在冊的全體股東。

   五、分紅方法

   1、法人股東、自然人股東的紅利由公司直接派發。

   2、已在齊魯股權交易中心辦理確權手續、且在公司登記銀行卡號的自然人股東,本次分紅款將于2023年9月6日前自動派發至股東登記的銀行卡。

   3、尚未在齊魯股權交易中心辦理確權手續或尚未在公司登記銀行卡號的自然人股東,需先到齊魯股權交易中心辦理確權手續后,再攜帶本人身份證、建行銀行卡、齊魯股權交易中心賬戶卡,到公司辦理領取手續。

   4、法人股東直接到公司辦理領取手續。

   六、聯系方式

   1.公司地址:黃島區大珠山中路與2號疏港高速隱珠出口交匯處西行1000米路南。

   2.聯系電話:0532-86163070。

   七、備查文件

   1、第九屆董事會第九次會議決議。

   2、2022年度股東大會決議。

    

    

                                                                                                               青島海王紙業股份有限公司董事會

                                                                                                                    2023年8月25日   亚洲男人AⅤ第一网站_99精品视频在线你懂_99热精品久久只有精品_日本天堂免费观看

    <video id="qaqqg"><track id="qaqqg"></track></video>
    <var id="qaqqg"><td id="qaqqg"></td></var><source id="qaqqg"><mark id="qaqqg"></mark></source>
    <video id="qaqqg"></video>